គោលការណ៍​ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះពិពណ៌នាអំពីវិធីដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានប្រមូលប្រើនិងចែករំលែកនៅពេលអ្នកចូលមើលឬទិញពីគេហទំព័រអាថ៌កំបាំងអ៊ីនធឺណេត។

 

ការជឿទុកចិត្តគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវេទិកាទិញឥវ៉ាន់និងរួមបញ្ចូលទាំងការជឿទុកចិត្តលើពួកយើងដើម្បីធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវជាមួយព័ត៌មានរបស់អ្នក។ គុណតម្លៃសំខាន់បីណែនាំយើងនៅពេលយើងអភិវឌ្ឍផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង។ តម្លៃទាំងនេះគួរតែជួយអ្នកឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពីរបៀបដែលយើងគិតអំពីព័ត៌មាននិងភាពឯកជនរបស់អ្នក។

 • ព័ត៌មានរបស់អ្នកជារបស់អ្នក

  យើងវិភាគដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវព័ត៌មានប្រភេទណាដែលយើងត្រូវការដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងហើយយើងព្យាយាមកម្រិតព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានតែអ្វីដែលយើងត្រូវការប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបានយើងលុបឬអនាមិកព័ត៌មាននេះនៅពេលដែលយើងលែងត្រូវការវា។ នៅពេលសាងសង់និងកែលម្អផលិតផលរបស់យើងវិស្វកររបស់យើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមឯកជននិងក្រុមសន្តិសុខរបស់យើងដើម្បីកសាងដោយយកចិត្តទុកដាក់។ នៅក្នុងការងារទាំងអស់នេះគោលការណ៍ណែនាំរបស់យើងគឺថាព័ត៌មានរបស់អ្នកជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកហើយយើងមានបំណងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អ្នក។

 • យើងការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកពីអ្នកដទៃ

  ប្រសិនបើភាគីទីបីស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយើងនឹងបដិសេធមិនប្រាប់អ្នកទេលុះត្រាតែអ្នកផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យយើងឬយើងត្រូវបានទាមទារដោយស្របច្បាប់។ នៅពេលដែលយើងតម្រូវឱ្យចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយស្របច្បាប់យើងនឹងប្រាប់អ្នកជាមុនលើកលែងតែយើងត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់។

 • យើងជួយឈ្មួញនិងដៃគូបំពេញកាតព្វកិច្ចឯកជនរបស់ពួកគេ

  ភាគច្រើននៃអ្នកជំនួញនិងដៃគូដែលប្រើ Shopify មិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីក្រុមឯកជនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍នោះទេហើយវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការជួយពួកគេបំពេញកាតព្វកិច្ចឯកជនរបស់ពួកគេ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះយើងព្យាយាមបង្កើតផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងដូច្នេះពួកគេអាចត្រូវបានប្រើយ៉ាងងាយស្រួលតាមរបៀបដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ភាពឯកជន។ យើងក៏ផ្តល់នូវសំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់នូវឯកសារសំណួរចម្លើយនិងសៀវភៅសដែលគ្របដណ្ដប់លើប្រធានបទឯកជនភាពសំខាន់បំផុតនិងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលទាក់ទងនឹងភាពឯកជនដែលយើងទទួលបាន។

ជាទូទៅយើងដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅពេលដែលយើងត្រូវការដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យា (ឧទាហរណ៍ដើម្បីដំណើរការការទូទាត់ការជាវរបស់អ្នកដើម្បីប្រើវេទិកា Shopify) ឬកន្លែងដែលយើងឬនរណាម្នាក់ដែលយើងធ្វើការជាមួយត្រូវការប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ហេតុផលដែលទាក់ទង។ ដើម្បីអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ (ឧទាហរណ៍ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្ម) ។ ច្បាប់អឺរ៉ុបហៅហេតុផលទាំងនេះថាជា“ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់” ។ “ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់” ទាំងនេះរួមមាន៖

 • ការការពារហានិភ័យនិងការក្លែងបន្លំ
 • ឆ្លើយសំណួរឬផ្តល់ការគាំទ្រប្រភេទផ្សេងទៀត
 • ជួយពាណិជ្ជករឱ្យស្វែងរកនិងប្រើកម្មវិធីតាមរយៈហាងកម្មវិធីរបស់យើង
 • ផ្តល់និងកែលម្អផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង
 • ការផ្តល់របាយការណ៍និងវិភាគ
 • សាកល្បងលក្ខណៈពិសេសឬសេវាកម្មបន្ថែម
 • ជួយធ្វើទីផ្សារការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត

យើងដំណើរការតែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់“ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់” ទាំងនេះបន្ទាប់ពីពិចារណាពីហានិភ័យដែលអាចកើតមានចំពោះភាពឯកជនរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ដោយផ្តល់តម្លាភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុវត្តភាពឯកជនរបស់យើងផ្តល់ជូនអ្នកត្រួតពិនិត្យលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅកន្លែងណាដែលសមស្របការកំណត់ព័ត៌មានដែលយើងរក្សានិងកំណត់នូវអ្វីដែលយើងរក្សា យើងធ្វើជាមួយព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលយើងបានផ្ញើព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅតើរយៈពេលប៉ុន្មានដែលយើងរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកឬវិធានការបច្ចេកទេសដែលយើងប្រើដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក។

វិធីមួយដែលយើងអាចជួយអាជីវករដែលប្រើ Shopify គឺដោយប្រើបច្ចេកទេសដូចជា“ការរៀនម៉ាស៊ីន” (ច្បាប់អ៊ឺរ៉ុបសំដៅទៅលើនេះជា“ ការសម្រេចចិត្តស្វ័យប្រវត្តិ”) ដើម្បីជួយយើងកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើង។ នៅពេលដែលយើងប្រើម៉ាស៊ីនរៀនយើងក៏: (1) នៅតែមានមនុស្សចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះ (ហើយដូច្នេះមិនត្រូវបានធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មពេញលេញទេ); ឬ (២) ប្រើការរៀនម៉ាស៊ីនតាមវិធីដែលមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាព (ឧទាហរណ៍ការបង្ហាញពីរបៀបដែលកម្មវិធីអាចលេចឡើងនៅពេលអ្នកចូលទៅកាន់ហាងកម្មវិធី) ។

យើងជឿជាក់ថាអ្នកគួរតែអាចចូលមើលនិងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនថាអ្នករស់នៅទីណាក៏ដោយ។ ដោយផ្អែកលើវិធីដែលអ្នកប្រើ Shopify អ្នកអាចមានសិទ្ធិស្នើសុំចូលកែកែលុបលុបច្រកទៅអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតដាក់កម្រិតឬជំទាស់នឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាក់លាក់ (ឧទាហរណ៍ទីផ្សារផ្ទាល់) ។ យើងនឹងមិនគិតប្រាក់ពីអ្នកបន្ថែមទៀតឬផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវកម្រិតសេវាកម្មខុសៗគ្នាប្រសិនបើអ្នកប្រើសិទ្ធិណាមួយ។

ប្រសិនបើអ្នកទិញអ្វីមួយពីហាងដើរដោយថាមពល Shopify ហើយចង់អនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះលើព័ត៌មានអំពីការទិញរបស់អ្នកអ្នកត្រូវទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយពាណិជ្ជករដែលអ្នកទាក់ទង។ យើងគ្រាន់តែជាអ្នកដំណើរការជំនួសពួកគេប៉ុណ្ណោះហើយយើងមិនអាចសម្រេចចិត្តពីរបៀបដំណើរការព័ត៌មានរបស់ពួកគេបានទេ។ ដូចនេះយើងអាចបញ្ជូនតែសំណើរបស់អ្នកទៅកាន់ពួកគេដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេឆ្លើយតប។ ជាការពិតយើងនឹងជួយឈ្មួញរបស់យើងឱ្យបំពេញតាមសំណើទាំងនេះដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើដូច្នេះនិងឆ្លើយសំណួររបស់ពួកគេ។

សូមកត់សម្គាល់ថាប្រសិនបើអ្នកផ្ញើសំណើទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយើងត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថាវាគឺជាអ្នកមុនពេលយើងអាចឆ្លើយតបបាន។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះយើងអាចស្នើសុំមើលឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលយើងនឹងបោះបង់បន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ចាត់តាំងភ្នាក់ងារដែលមានការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើសិទ្ធិរបស់អ្នកសម្រាប់អ្នកសូមផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលដែលយើងមានសម្រាប់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលផ្សេងគ្នាយើងមិនអាចកំណត់ថាតើសំណើនោះបានមកពីអ្នកហើយនឹងមិនអាចបំពេញតាមសំណើរបស់អ្នកបានទេ។ នៅក្នុងអ៊ីមែលរបស់អ្នកសូមបញ្ចូលឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់ភ្នាក់ងារដែលបានអនុញ្ញាតរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះសំណើអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិទាក់ទងការការពារទិន្នន័យក្នុងតំបន់ឬសិទ្ធិអំណាចឯកជនរបស់អ្នកគ្រប់ពេល។

ចុងបញ្ចប់ដោយសារតែមិនមានការយល់ដឹងជាទូទៅអំពីអ្វីដែល a កុំតាមដានមើល សញ្ញាត្រូវបានសន្មត់ថាមានន័យថាយើងមិនឆ្លើយតបនឹងសញ្ញាទាំងនោះតាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយ។

យើងជាក្រុមហ៊ុនកាណាដាប៉ុន្តែយើងធ្វើការនិងដំណើរការទិន្នន័យអំពីបុគ្គលនៅទូទាំងពិភពលោក។ ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងយើងអាចបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅខាងក្រៅរដ្ឋខេត្តឬប្រទេសរបស់អ្នករួមទាំងទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ទិន្នន័យនេះអាចស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសដែលយើងផ្ញើវា។ នៅពេលដែលយើងបញ្ជូនព័ត៌មានរបស់អ្នកឆ្លងកាត់ព្រំដែនយើងចាត់វិធានការដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកហើយយើងព្យាយាមបញ្ជូនព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅកាន់ប្រទេសដែលមានច្បាប់ការពារទិន្នន័យរឹងមាំ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកន្លែងដែលព័ត៌មានរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបញ្ជូនសូមទាក់ទងមកយើង។

ការផ្ទេរប្រាក់នៅខាងក្រៅអឺរ៉ុបនិងស្វ៊ីស

ប្រសិនបើអ្នកនៅអឺរ៉ុបឬស្វ៊ីសព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសាខាអៀរឡង់របស់យើងហាងអ៊ីនធរណេតអន្តរជាតិអិលធីឌី។ ព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីតាំង Shopify ផ្សេងទៀតនិងទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មដែលអាចមានទីតាំងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រទេសកាណាដា (ដែលយើងមានមូលដ្ឋាន ) និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ នៅពេលយើងបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្រៅអឺរ៉ុបយើងធ្វើដូច្នេះស្របតាមច្បាប់អឺរ៉ុប។

ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅអឺរ៉ុបឬស្វ៊ីសនៅពេលយើងបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាណាដាវាត្រូវបានការពារក្រោមច្បាប់កាណាដាដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរកឃើញថាអាចការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកបានគ្រប់គ្រាន់។ នៅពេលយើងបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងធ្វើដូច្នេះក្រោមប្រធានបទនេះ កម្មវិធីការពារសិទ្ធិឯកជនរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្មវិធីការពារសិទ្ធិឯកជនរវាងស្វីស - អាមេរិកដែលបានកំណត់ស្តង់ដារសម្រាប់របៀបដែលយើងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើអ្នកមានទីតាំងនៅអឺរ៉ុបឬស្វីស។ កម្មវិធីទាំងនេះតំរូវអោយយើងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ការពារភាពឯកជននៃការជូនដំណឹងជំរើសការទទួលខុសត្រូវសំរាប់ការផ្ទេរទៅខាងមុខសុវត្តិភាពទិន្នន័យនិងការកំណត់គោលបំណងការចូលប្រើសំណងការអនុវត្តន៍និងការទទួលខុសត្រូវ។ ពីព្រោះយើង ចូលរួម នៅក្នុងកម្មវិធីទាំងពីរនេះយើងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តច្បាប់របស់គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក។

ប្រសិនបើអ្នកមានទីតាំងនៅអឺរ៉ុបឬប្រទេសស្វីសហើយជឿជាក់ថាយើងមិនបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ការពារភាពឯកជនសូមទាក់ទងមកយើង។ ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាយើងមិនបានដោះស្រាយបណ្តឹងរបស់អ្នកអោយបានត្រឹមត្រូវទេអ្នកក៏អាចធ្វើបានដែរ ទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទ®ផ្នែកអន្តរជាតិនៃសមាគមអាជ្ញាកណ្តាលអាមេរិចកាំង (អាយឌីអរ / អេអេអេឌី) ។ អាយស៊ីអរ / អេអេឌីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដោះស្រាយជំលោះឯករាជ្យដោយមិនគិតថ្លៃ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាកង្វល់របស់អ្នកមិនត្រូវបានដោះស្រាយបន្ទាប់ពីឈានដល់អាយស៊ីអរ / អេសឌីអ្នកអាចស្នើសុំថាបណ្តឹងរបស់អ្នកត្រូវបានដោះស្រាយ អាជ្ញាកណ្តាលចង.

ចុងបញ្ចប់នៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកជួនកាលយើងតម្រូវឱ្យបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយស្របច្បាប់ (ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងទទួលបានដីកាតុលាការត្រឹមត្រូវ) ។ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលយើងឆ្លើយតបនឹងការបញ្ជាទិញបែបនេះសូមពិនិត្យមើលរបស់យើង គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សំណើច្បាប់.

ក្រុមរបស់យើងធ្វើការដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកនិងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងភាពស្មោះត្រង់នៃវេទិការបស់យើង។ យើងក៏មានសវនករឯករាជ្យវាយតម្លៃពីសុវត្ថិភាពនៃការផ្ទុកទិន្នន័យនិងប្រព័ន្ធដែលដំណើរការព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាគ្មានវិធីសាស្រ្តនៃការបញ្ជូនតាមអ៊ិនធរណេតនិងវិធីសាស្រ្តនៃការផ្ទុកអេឡិចត្រូនិចទេអាចមានសុវត្ថិភាព 100% ។ នេះមានន័យថាយើងមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពដាច់ខាតនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីវិធានការណ៍សុវត្ថិភាពរបស់យើង https://www.shopify.com/security.

យើង​ប្រើ ខូឃីស៍ និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នានៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនិងនៅពេលផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះរួមទាំងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលដាក់ខូឃីស៍នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងបញ្ជីខូឃីស៍ដែលយើងដាក់នៅពេលដែលយើងផ្តល់ថាមពលដល់ហាងអ្នកជំនួញនិងការពន្យល់ពីវិធីដែលអ្នកអាចបដិសេធពីប្រភេទជាក់លាក់នៃ ខូឃីសូមមើលរបស់យើង គោលការណ៍ឃុកឃី.

ប្រសិនបើអ្នកចង់សួរ, ធ្វើឱ្យសំណើទាក់ទងនឹងឬត្អូញត្អែរអំពីរបៀបដែលយើងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកអាចទាក់ទងយើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល [អ៊ីមែលការពារ], ឬនៅអាសយដ្ឋានមួយខាងក្រោម។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ដាក់សំណើរភ្ជាប់ស្របច្បាប់ដើម្បីទាមទារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នរណាម្នាក់ (ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកមានដីកាកោះឬដីកាតុលាការ) សូមពិនិត្យមើលឡើងវិញ គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សំណើច្បាប់.

Shopify Inc បាន

ATTN: ប្រធានផ្នែកឯកជន
១៥០ អេលលីនផ្លូវ។
ហ្វ្លុយទី ៨ ។
អូតាវ៉ា, ON K2P 1L4
ប្រទេស​កាណាដា

   

ប្រសិនបើអ្នកមានទីតាំងនៅអឺរ៉ុបមជ្ឈឹមបូព៌ាអាមេរិកខាងត្បូងឬអាហ្វ្រិក៖

ហាងខាធីណេតអន្តរជាតិអិលធីឌី

Attn: មន្រ្តីការពារទិន្នន័យ
c / o Intertrust អៀរឡង់
អាគារជាន់ទី ១-២ អាគារ Victoria
ផ្លូវ Haddington
ឌុលលីន ៤, D០៤ XN4
អៀ​រ​ឡង់

   

ប្រសិនបើអ្នកមានទីតាំងនៅអាស៊ីអូស្ត្រាលីឬញូវហ្សេឡែន៖

Shopify ពាណិជ្ជកម្មសិង្ហបុរី PTE ។ អិលធីឌី។

Attn: មន្រ្តីការពារទិន្នន័យ
ផ្លូវ 77 រ៉ូប៊ីនសុន,
# ១៣-០០ រ៉ូប៊ីនសុន ៧៧,
សិង្ហបុរី 068896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូល
នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រយើងប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីឧបករណ៍របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិរួមទាំងព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតអាសយដ្ឋាន IP តំបន់ពេលវេលានិងខូឃីស៍មួយចំនួនដែលបានតំឡើងនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ លើសពីនេះទៀតនៅពេលដែលអ្នកមើលវែបសាយយើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីទំព័រនីមួយៗឬផលិតផលដែលអ្នកមើលគេហទំព័រអ្វីខ្លះឬពាក្យស្វែងរកដែលបានបញ្ជូនអ្នកទៅកាន់វែបសាយនិងព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយគេហទំព័រនេះ។ យើងយោងទៅព័ត៌មានប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះថាជា "ព័ត៌មានឧបករណ៍" ។

យើងប្រមូលព័ត៌មានឧបករណ៍ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចខាងក្រោម:
- "ខូឃីស៍" គឺជាឯកសារទិន្នន័យដែលត្រូវបានដាក់នៅលើឧបករណ៍ឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយជារឿយៗរួមបញ្ចូលលេខសំគាល់ដែលមានតែមួយគត់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីខូឃីស៍និងរបៀបបិទខូឃីសូមចូលមើល http://www.allaboutcookies.org ។
- ឯកសារកំណត់ហេតុ "ឯកសារកំណត់ហេតុ" ដែលកើតឡើងនៅលើវែបសាយនិងប្រមូលទិន្នន័យរួមបញ្ចូលអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកប្រភេទកម្មវិធីរុករកអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ិនធឺណេតទំព័រយោង / ទំព័រចេញនិងកាលបរិច្ឆេទ / ពេលវេលាតែម។
- "កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើបណ្ដាញ" "ស្លាក" និង "ភីកសែល" គឺជាឯកសារអេឡិចត្រូនិកដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីកត់ត្រាព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលអ្នករុករកគេហទំព័រ។
- [[INSERT ការពិពណ៌នានៃប្រភេទផ្សេងទៀតនៃបច្ចេកវិទ្យាតាមដានដែលបានប្រើ]]

លើសពីនេះទៀតនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការទិញឬព្យាយាមទិញតាមរយៈវែបសាយយើងប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់ពីអ្នករួមទាំងឈ្មោះរបស់អ្នកអាសយដ្ឋានវិក័យប័ត្រអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូនព័ត៌មានអំពីការបង់ប្រាក់ (រួមបញ្ចូលទាំងលេខកាតឥណទាន [[INSERT គ្រប់ប្រភេទបង់ប្រាក់ផ្សេងទៀតដែលបានយល់ព្រម]]] ) អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនិងលេខទូរស័ព្ទ។ យើងសំដៅទៅលើព័ត៌មាននេះជា "ព័ត៌មានបញ្ជាទិញ" ។

[[INSERT ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកប្រមូលបាន: ទិន្នន័យក្រៅអ៊ីនធឺណិត, ទិញទិន្នន័យ / បញ្ជីទីផ្សារ]]

នៅពេលយើងនិយាយអំពី "ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន" នៅក្នុងគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះយើងកំពុងនិយាយទាំងអំពីព័ត៌មានឧបករណ៍និងព័ត៌មានបញ្ជាទិញ។

តើយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?
យើងប្រើព័ត៌មានលំដាប់ដែលយើងប្រមូលជាទូទៅដើម្បីបំពេញការបញ្ជាទិញណាមួយដែលដាក់នៅលើគេហទំព័រ (រាប់បញ្ចូលទាំងការទូទាត់ព័ត៌មានការទូទាត់ការរៀបចំសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននិងការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវវិក័យប័ត្រនិង / ឬការបញ្ជាក់ពីការបញ្ជាទិញ) ។ លើសពីនេះយើងប្រើព័ត៌មានបញ្ជានេះដើម្បី:
- ទាក់ទងជាមួយអ្នក
- បង្ហាញការបញ្ជាទិញរបស់យើងចំពោះហានិភ័យឬក្លែងបន្លំ។ និង
- នៅពេលដែលស្របតាមចំណូលចិត្តដែលអ្នកបានចែករំលែកជាមួយយើងខ្ញុំផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលទាក់ទងនឹងផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើង។
- [[បញ្ចូលព័ត៌មានប្រើផ្សេងទៀតនៃការបញ្ជាទិញ]]

យើងប្រើព័ត៌មានឧបករណ៍ដែលយើងប្រមូលដើម្បីជួយយើងពិនិត្យមើលហានិភ័យនិងការក្លែងបន្លំ (ជាពិសេសអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក) ហើយជាទូទៅដើម្បីកែលម្អនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតំបន់បណ្ដាញរបស់យើង (ឧទាហរណ៍ដោយការបង្កើតការវិភាគអំពីរបៀបដែលអតិថិជនរបស់យើងរកមើលនិងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយ វែបសាយត៍និងដើម្បីវាយតំលៃពីភាពជោគជ័យនៃយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារនិងឃោសនារបស់យើង) ។

[[INSERT ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃព័ត៌មានឧបករណ៍រួមបញ្ចូល: ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម / ការត្រលប់មកវិញ]]

ចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
យើងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីដើម្បីជួយយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ឧទាហរណ៍យើងប្រើ Shopify ដើម្បីបង្កើតហាងលក់តាមអ៊ីនធឺណិតរបស់យើង - អ្នកអាចអានបន្ថែមអំពីរបៀប Shopify ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅទីនេះ: https://www.shopify.com/legal/privacy ។ យើងក៏ប្រើ Google Analytics ដើម្បីជួយយើងឱ្យយល់ពីរបៀបដែលអតិថិជនរបស់យើងប្រើប្រាស់វែបសាយត៍ - អ្នកអាចអានបន្ថែមអំពីរបៀបដែល Google ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅទីនេះ: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ។ អ្នកក៏អាចបដិសេធជ្រើស Google Analytics នៅទីនេះ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ។

ចុងក្រោយយើងក៏អាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់និងបទបញ្ជាដែលអាចអនុវត្តបានដើម្បីឆ្លើយតបនឹងដីកាកោះដីកាស្វែងរកឬការស្នើសុំច្បាប់ដទៃទៀតដែលយើងទទួលឬដើម្បីការពារសិទិ្ធរបស់យើង។

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏ស្អាតស្អំ
ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើយើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានកំណត់គោលដៅឬការទំនាក់ទំនងទីផ្សារដែលយើងជឿថាអាចមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគោលដៅធ្វើការអ្នកអាចចូលមើលទំព័រអប់រំផ្សព្វផ្សាយគំនិតផ្តួចផ្តើមបណ្តាញ ("NAI") នៅ http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work ។

អ្នកអាចបដិសេធមិនយកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមគោលដៅដោយប្រើតំណខាងក្រោម:
- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
- [[បញ្ចូលតំណភ្ជាប់ពីអ្វីដែលសេវាកម្មត្រូវបានប្រើប្រាស់]]

លើសពីនេះទៀតអ្នកអាចបដិសេធមិនចូលរួមសេវាកម្មទាំងនេះមួយចំនួនដោយចូលមើលវិបផតថលមិនចូលរបស់ Digital Advertising Alliance នៅ http://optout.aboutads.info/ ។

កុំធ្វើដំណើរ
សូមចំណាំថាយើងមិនផ្លាស់ប្តូរការប្រមូលទិន្នន័យរបស់បណ្តាញនិងការអនុវត្តការប្រើប្រាស់របស់យើងនៅពេលយើងឃើញសញ្ញាកុំតាមដានពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។

សិទ្ធិរបស់អ្នក
ប្រសិនបើអ្នកជាជនជាតិអឺរ៉ុបអ្នកមានសិទ្ធិចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមានអំពីអ្នកហើយសុំឱ្យព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានកែតម្រូវឬលុបចោល។ ប្រសិនបើអ្នកចង់អនុវត្តសិទ្ធិនេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈព័ត៌មានទំនាក់ទំនងខាងក្រោម។

លើសពីនេះទៀតប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅអឺរ៉ុបអ្នកត្រូវកត់សម្គាល់ថាយើងកំពុងដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យាដែលយើងមានជាមួយអ្នក (ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាទិញតាមរយៈវែបសាយ) ឬដើម្បីបន្តផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មស្របច្បាប់ដែលយើងបានចុះបញ្ជីខាងលើ។ លើសពីនេះទៀតសូមកត់សម្គាល់ថាព័ត៌មានរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ទេរក្រៅពីអឺរ៉ុបរួមទាំងប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិក។

ការបញ្ជូនទិន្ន័យ
នៅពេលអ្នកដាក់បញ្ជាតាមរយៈវែបសាយយើងនឹងរក្សាពត៌មានបញ្ជាទិញរបស់អ្នកសម្រាប់កំណត់ត្រារបស់យើងលុះត្រាតែអ្នកសុំឱ្យយើងលុបព័ត៌មាននេះ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយភាពឯកជននេះជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឧទាហរណ៍ការផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តរបស់យើងឬសម្រាប់ហេតុផលប្រតិបត្តិការច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិផ្សេងទៀត។

[[INSERT បើមានការរឹតត្បិតអាយុត្រូវបានទាមទារ]]
អនីតិជន
គេហទំព័រនេះមិនមានបំណងសម្រាប់បុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម [[INSERT AGE]] ទេ។

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនរបស់យើងប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើបណ្តឹងសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែលនៅ [អ៊ីមែលការពារ] ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែលដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលំអិតដូចខាងក្រោម:

គំនូរជីវចលជប៉ុន
[Re: មន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់ឯកជន]
AnimatedJapan, ១១០៩ lynn st #A, Weatherford TX 1109, សហរដ្ឋអាមេរិក